2014 ART ATHINA, GLORIA GALLERY, Athens.

Image

photo by Symeon Kassianides

Duration: May 15 - 18, 2014

Participation of Gloria gallery Nicosia, Cyprus at Art ATHINA.

(Leda Dionysia Alexopoulou, Stelia Gavalas, Giorgos Kazazis, Thanasis Bathas, Thanasis Beroutsos, Lefteris Olympios, Sini Papagiannis, Theodoros Papagiannis, Panagiotis Siagris, Tasos Sargentis, Konstantina Hassiakou)